Het opmaken van een bestand met variabele tekst

Een praktisch stappenplan voor het aanleveren van variabele tekst op Etiketten

Type bestand

De variabele data kan in drie verschillende type bestanden worden aangeleverd: CSV, XLS (Excel) en XLSX (Excel). De variabele data wordt in het zwart geprint op etiketten.

Voor variabele tekst op etiketten kun je kiezen uit de volgende fonts:

 1. Arial
 2. Calibri
 3. Cambria
 4. Candara
 5. Comic Sans MS
 6. Consolas
 7. Constantia
 8. Corbel
 9. Courier New
 10. Georgia
 11. Palatino Linotype
 12. Segoe UI
 13. Tahoma
 14. Times New Roman
 15. Trebuchet MS
 16. Verdana

Variabele tekst

In de onderstaande afbeelding is een bestand met variabele data zichtbaar. Elke horizontale rij vanaf rij 2 bevat de gegevens van één etiket. Voor 1000 etiketten zijn dus 1000 rijen met data nodig.

Op de eerste rij in je databestand geef je per kolom de naam aan van je variabele data. In onderstaand voorbeeld zijn dit EAN 13 en Number. Deze namen zet je altijd tussen angle brackets in je ontwerp, dus: <<EAN 13>> en <<Number>>.

Data plaatsen

In het bestand waar de variabele data moet komen moet ruimte gereserveerd worden voor deze data. De variabele data kan bestaan uit een enkele tekstregel of uit meerdere tekstregels.

Ga als volgt te werk:

 1. Voeg een tekstvak in.
 2. Plaats de variabele data in het tekstvak tussen dubbele ‘angle brackets’, dus: <<naamvariabele>>.
 3. De naam in de kolom moet overeenkomen met de naam tussen angle brackets in je bestand. In onderstaand voorbeeld zijn dit <<Number>>.
 4. Variabele data geef je altijd de steunkleur VDP.

Klaar! Je hebt een bestand opgemaakt met variabele data.

Lees hoe eenvoudig je deze bestanden uploadt in de uploader.

Heb je een andere vraag?

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur.