Het opmaken van bestanden

Lees de aanleverspecificaties voor het aanleveren van perfecte bestanden

Bestanden aanleveren

Bij het opmaken van PDF-bestanden voor digitale prints, wil je kwaliteitsverlies voorkomen. Normaal gesproken geldt: hoe hoger de resolutie, hoe scherper de print. Lever echter geen onnodig grote bestanden aan.

Maak tijdens de opmaak van jouw PDF-bestand een inschatting, welke resolutie geschikt is voor de toepassing.

Tips voor een optimaal resultaat

 1. Lever je bestanden bij voorkeur aan in PDF (met het Promotiespullen.com PDF Profiel), of eventueel in JPG of PNG. Het is niet mogelijk je bestanden aan te leveren in TIF, PSD, PSB, AI of EPS. Zet deze bestanden dus altijd om.
 2. Maximaal 30.000 pixels per zijde, maximaal 1 GB aangegeven bij afbeeldingsgrootte in Photoshop.
 3. Gebruik nooit de optie aanleveren als JPG om bestanden groter op te maken dan voor PDF mogelijk is.
 4. Wij raden downsamplen tijdens het opslaan van de PDF af.
 5. Pas de resolutie aan als je je bestand op schaal aanlevert.
 6. Pas zip compressie toe, zodat er geen kwaliteit verloren gaat.
 7. Voer geen bewerkingen, zoals het croppen van snijtekens of het aanpassen van het formaat, in Acrobat uit. Doe dit altijd in de opmaaksoftware (Illustrator, Photoshop) zelf. Bewerkingen in Acrobat worden door ons systeem ongedaan gemaakt.
 8. Lever geen versleutelde PDF bestanden aan.
 9. Als je een JPG bestand met een ingesloten kleurprofiel gebruikt tijdens het uploaden, wordt dit profiel niet ingesloten door ons systeem en zal het standaard profiel (FOGRA39 of sRGB) aan het bestand worden toegewezen. Om dit, en dus kleurproblemen in de print, te voorkomen raden wij aan het bestand aan te leveren als PDF met ingesloten kleurprofiel.
 10. Lever één bestand per onderdeel aan: geen ontwerpen combineren of meerdere (dezelfde) ontwerpen in één bestand plaatsen.

  Bijvoorbeeld: Je wilt graag 100 dezelfde cirkels. Wij ontvangen dan graag 1 bestand met 1 cirkel waarvan je 100 stuks bestelt en niet 1 bestand met 100 cirkels.

  Voor stickers op vel geldt een uitzondering. Wanneer je meerdere contouren op een vel hebt, zorg er dan voor dat de tussenruimte minimaal 2 mm is.

 11. Lever bij brochures losse pagina's (multipage PDF) aan. Gebruik voor brochures en ander drukwerk de beschikbare templates voor een optimaal resultaat.

Tenslotte, afvlakking zorgt in bepaalde gevallen voor zwaardere, moeilijker te verwerken bestanden.

Lettertypen en lettercontouren

Zet actieve tekst altijd om naar lettercontouren. Zo worden teksten vastgelegd en veiliggesteld, voorkom je fouten in je print en kunnen we de bestanden eventueel openen om te controleren en/of bewerken. Sluit lettertypen voor de zekerheid in, in de PDF.

Lagen in de PDF

Uit de opbouw in lagen kan onze RIP geen informatie halen m.b.t. printlagen. Werken met lagen is handig tijdens de opmaak, maar vormt risico’s in de RIP en maakt bestanden onnodig groot. Vlak bestanden daarom af en verwijder onzichtbare/verborgen lagen.

Laagopbouw wordt tijdens onze geautomatiseerde voorbereiding afgevlakt. Bij onzichtbare/verborgen lagen vanuit Illustrator, bestaat het risico dat deze toch geprint worden.

Afloop

Voor bijna alle afwerkingen op Promotiespullen.com geldt 1 cm afloop rondom, maar op de regel gelden enkele uitzonderingen. Lees daarom meer over de afloop in bestanden. Lever je bestanden zónder snijtekens aan.

Overdruk & Transparanties

In de RIP-software wordt vulling/lijn overdruk herkend en gesimuleerd. Kleuren van overlappende objecten met overdruk worden bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaat een nieuwe full color opbouw. Wit als proceskleur (CMYK 0-0-0-0) op overdruk, wordt niet zichtbaar. Deze softwarefunctie dient vooral voor de herkenning van steunkleuren, zoals witprint onder/boven de full color objecten.

Tips

 1. Vink ’Overdrukken simuleren’ in het uitvoervoorbeeld in Adobe Acrobat (Pro) aan om het effect van overdruk en transparantie te controleren.
 2. In Adobe Illustrator is het effect te controleren onder het menu 'Weergave' bij 'Voorvertoning overdruk'.
 3. Door de cursor in de opmaak te plaatsen, is te controleren welke opbouw er precies gegenereerd wordt. De waarden van proces- en steunkleuren zijn zichtbaar in het venster ‘Scheidingen’. De waarden vormen de input voor de RIP.

Let op! Het uitvoervoorbeeld in Adobe Acrobat (Pro) is representatief voor het uiteindelijke printresultaat. Transparantie effecten in Adobe Illustrator kunnen hetzelfde resultaat geven als overdruk. Controleer daarom altijd je bestanden via het uitvoervoorbeeld. Mocht dit afwijken van het gewenste resultaat, dan raden wij aan je bestand af te vlakken.

Sla jouw PDF bij voorkeur op met het Promotiespullen.com PDF voorinstellingen. Zo is jouw bestand perfect afgestemd op onze instellingen.

Heb je een andere vraag?

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur.